Mezuniyet Koşulları

Öğrencinin programdaki tüm derslerde başarılı olması, asgari 240 AKTS kredisini sağlaması ve genel not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,00 olması gerekmektedir.
Dr. İLYAS SUVAĞCİ
Güncelleme : 06.03.2017 16:50:01