Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Genel Bilgiler

Siirt Üniversitesi Rektörlüğünün, Mühendislik-Mimarlık ile Fen-Edebiyat Fakülteleri bünyesinde bölüm ve anabilim dalları kurulması konusundaki teklifi 15/11/2007 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında incelenmiş ve 2547 sayılı Kanun’un 2880 sayılı Kanun’la değişik 7/d–2 maddesi uyarınca adı geçen fakültelerin bünyesinde bölüm ve anabilim dallarının kurulmasının uygun görülmesiyle Türk Dili ve Edebiyatı bölümü kurulmuştur.

Eğitimin Süresi Ve İçeriği

Türk Dili ve Edebiyatı bölümü öğrencileri eğitim süresi 8 yarıyıldan oluşmaktadır. Programı tamamlamak için akademik yıl sonunda yapılması gereken veya programın tamamlanmasını müteakip dönem sonlarında arasınav ve final sınav dönemi bulunmaktadır. Bununla birlikte, her yarıyıl sonunda iki hafta süreli dönem sonu sınavları da vardır. Buna ek olarak, öğrencinin bir proje çalışması sonunda hazırlayacağı Bitirme Çalışması ve bu çalışmasına yönelik sözlü tez sunumu yapması da (7. veya 8. yarıyılda) istenmektedir.

 Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Öğrencinin bir dersten başarısı, o dersin final/bütünleme sınavından sonra, ders sorumlusu öğretim elemanı tarafından, ara sınav/sınavlar not ortalamasının % 40ı ile final/bütünleme sınav notunun % 60 ının toplamı dikkate alınarak belirlenir.  Öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için aldığı harf notunun en az 60 olması gerekir. 

Program Dili

Türkçe 

Program Tanımı

Türk Dili ve Edebiyatı bölümü 2015-2016 eğitim ve öğretim yılına 40 öğrenci almakla başlamıştır. 2019 yılında ilk mezunlarını verecek olan bölümde 2015-2016 eğitim ve öğretim yılında yüksek lisans programları ile öğrenci alımına başlamıştır. Bölüm akademik kuruluş şemasında kendi içinde; Eski Türk Dili, Eski Türk Edebiyatı, Yeni Türk Edebiyatı, Yeni Türk Dili, Türk Halk Edebiyatı olmak üzere beş bilim dalından oluşmaktadır. Ancak karma bir ders programı uygulanmaktadır. Bölümde 1 Profesör, 1 Doçent, 3 Yardımcı Doçent ve 9 araştırma görevlisi bulunmaktadır.

Programdan Mezun Olmak İçin Gerekli Koşullar

 Bu bölüm, yükseköğretimde Türk Dili ve Edebiyatı Bilim alanında 240 AKTS kredilik birinci aşama derece sistemine tabidir. Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Türk Dili ve Edebiyatı Bilim alanında Lisans derecesine sahip olunur. 

Programı Bitirenlerin Unvan ve Çalışma Alanları

Mezunlar, eğitimlerine uygun olarak kütüphanelerde, basın yayın kuruluşlarında, yayınevlerinde, uzman, danışman veya öğretmen olarak görev yapabilmektedirler. Programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenci Türk dili, Türk edebiyatı veya bu alandan öğrenci kabul eden bilim dallarında yüksek lisans ve doktora derecelerine başvuruda bulunabilir.

Güncelleme : 24.02.2017 11:45:28