Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Genel Bilgiler

Genel Bilgiler

Siirt Üniversitesi Rektörlüğünün, Mühendislik-Mimarlık ile Fen-Edebiyat Fakülteleri bünyesinde bölüm ve anabilim dalları kurulması konusundaki teklifi 15/11/2007 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında incelenmiş ve 2547 sayılı Kanun’un 2880 sayılı Kanun’la değişik 7/d–2 maddesi uyarınca adı geçen fakültelerin bünyesinde bölüm ve anabilim dallarının kurulmasının uygun görülmesiyle Türk Dili ve Edebiyatı bölümü kurulmuştur.

Arş. Gör. İBRAHİM ÇALAN
Güncelleme : 5.06.2023 13:11:22