Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Sınav Ve Değerlendirme

Ölçme ve Değerlendirme Esasları: Öğrencinin bir dersten başarısı, o dersin final/bütünleme sınavından sonra, ders sorumlusu öğretim elemanı tarafından, ara sınav/sınavlar not ortalamasının % 40ı ile final/bütünleme sınav notunun % 60 ının toplamı dikkate alınarak belirlenir.  Öğrencinin bir dersten başarılı sayılabilmesi için aldığı harf notunun en az 60 olması gerekir. 
Güncelleme : 6.03.2017 21:59:12