Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Vizyon-Misyon

Misyon

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü; bilimsel metotlar eşliğinde Türk dilinin ve edebiyatının devirlerini ve kaynaklarını inceleyip öğretmeyi, dil ve edebiyat alanlarına ek olarak diğer sanatsal sahalarda zevk ve hassasiyetlere sahip duyarlı fertler yetiştirmeyi gaye edinen bir bölümdür. Bölümde, öğrencilerin akademik düzeyde araştırma yapabilmelerini sağlayacak vasıflar; sorgulayıcı, eleştirel, yaratıcı yönler, münâzaralar ve sunumlar vâsıtasıyla öğrencilere kazandırılmak istenmektedir. Bölümde temel olarak; Yeni Türk Edebiyatı, Eski Türk Edebiyatı, Osmanlı Türkçesi, Türk Halk Edebiyatı ve Tarihî Türk Şiveleri dersleri, seçmeli olarak ise Arapça, Farsça, İngilizce, Batı Edebiyatı, Şiir, Eleştiri ve Tiyatro dersleri verilmektedir.

 Vizyon

Dil ve edebiyat alanlarında kendine has ekolleri olan, akademik çalışmaları  ile Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünün örnek alınan câzibe merkezlerinden olmak.


Arş. Gör. İBRAHİM ÇALAN
Güncelleme : 5.06.2023 13:12:57