Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Hakkımızda

Genel Bilgiler

Siirt Üniversitesi Rektörlüğünün, Mühendislik-Mimarlık ile Fen-Edebiyat Fakülteleri bünyesinde bölüm ve anabilim dalları kurulması konusundaki teklifi 15/11/2007 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında incelenmiş ve 2547 sayılı Kanun’un 2880 sayılı Kanun’la değişik 7/d–2 maddesi uyarınca adı geçen fakültelerin bünyesinde bölüm ve anabilim dallarının kurulmasının uygun görülmesiyle Türk Dili ve Edebiyatı bölümü kurulmuştur.

Misyon

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü; bilimsel metotlar eşliğinde Türk dilinin ve edebiyatının devirlerini ve kaynaklarını inceleyip öğretmeyi, dil ve edebiyat alanlarına ek olarak diğer sanatsal sahalarda zevk ve hassasiyetlere sahip duyarlı fertler yetiştirmeyi gaye edinen bir bölümdür. Bölümde, öğrencilerin akademik düzeyde araştırma yapabilmelerini sağlayacak vasıflar; sorgulayıcı, eleştirel, yaratıcı yönler, münâzaralar ve sunumlar vâsıtasıyla öğrencilere kazandırılmak istenmektedir. Bölümde temel olarak; Yeni Türk Edebiyatı, Eski Türk Edebiyatı, Osmanlı Türkçesi, Türk Halk Edebiyatı ve Tarihî Türk Şiveleri dersleri, seçmeli olarak ise Arapça, Farsça, İngilizce, Batı Edebiyatı, Şiir, Eleştiri ve Tiyatro dersleri verilmektedir.

 Vizyon

Dil ve edebiyat alanlarında kendine has ekolleri olan, akademik çalışmaları  ile Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünün örnek alınan câzibe merkezlerinden olmak.


Arş. Gör. İBRAHİM ÇALAN
Güncelleme : 9.03.2021 14:54:16